Hvorfor velge Aksenas tilnærming til implementering av BIS

Et helhetlig Business Improvement System (BIS) er nødvendig for å nå langsiktige strategiske mål. Det finnes ulike tilnærminger til implementering av BIS, så hvorfor bør du velge Aksenas tilnærming?...

Business Improvement System 23.01.2019